Obecnie ogłoszono przetarg na to zadanie.
Wykonawca odbudowy ulic Trzcińskiej i Kosynierów ma być wyłoniony w przetargu do 21. maja br. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy.
Najszybciej, do końca sierpnia br., zakończy się odbudowa ulicy Kosynierów wraz z odtworzeniem poręczy mostowych. W ramach prac wykonane zostaną m.in. odbudowa nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych, regulacja studzienek dla urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz dla zaworów wodnych i gazowych, a także odtworzenie poręczy mostowych. Roboty przy ul. Trzcińskiej potrwają o miesiąc dłużej i będą obejmować:
odbudowę muru oporowego wraz z ławą fundamentową, odbudowę nawierzchni jezdni wraz z podbudową tłuczniową, odbudowę poboczy i przepustów, a także czyszczenie rowów i odtworzenie barierki ochronnej. To jednak nie koniec popowodziowych napraw.
- W ciągu najbliższych dni ogłosimy przetarg na wykonanie zasadniczej części odbudowy Maciejowej czyli mostu w ciągu drogi krajowej nr 3 oraz okolicznych mostów i jezdni zniszczonych podczas powodzi – mówi Hubert Papaj, zastępca prezydenta Jeleniej Góry. – Mamy już całą dokumentację, w budżecie zabezpieczone na ten cel zostało 10 mln zł, ale liczymy, że po przetargu ta kwota będzie mniejsza – dodaje H. Papaj.

Nowy most w Maciejowej ma być gotowy do końca roku.
*Na podstawie www.jelonka.com
   

Pogoda  

   
© Elektronika Komputery PC Serwis